Nöroloji

Nöroloji polikliniğine başvuruda sık görülen hastalıklar içinde Başağrıları , Hareket hastalıkları ve Parkinson hastalığı, Beyin kanama yada damar tıkanıklığına bağlı olarak ortaya çıkan felçler, Epilepsi (Sara nöbetleri), şeker hastalığı ve diğer hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan sinir tutulumları (nöropatiler),  kas hastalıkları, uyku bozuklukları , başta Alzheimer hastalığı olmak üzere unutkanlıkla seyreden çeşitli hastalıklar, konuşma – bellek bozuklukları , bazı görme bozuklukları , multipl skleroz, dengesizlik , çeşitli nedenlerle ortaya çıkan başdönmeleri sayılabilir.

Hastalıkların tanısında kullanılan cihazlar içinde Nörolojiye özgü olanlar  içinde Elektroensefalografi cihazı (EEG)  ve Elektromyografi (EMG) – Uyarılmış potansiyel cihazları sayılabilir. EEG cihazı ile beynin çalışması sırasında ortaya çıkan elektriksel aktivite kaydı ile başta epilepsi olmak üzere çeşitli Nörolojik hastalıkların tanı ve tedavileri yapılmaktadır. EMG cihazı ise çeşitli sinir tutulumları, sinir harabiyetleri, kesileri yada iltihaplanmaları (Polinöropati) ve kas hastalıklarının tanı ve tedavilerinde yol gösterici bir tanı metodudur.  Beyin damar hastalıklarının tanısı ve tedavisinin izlenmesinde  önemli bilgiler sağlayan Transkraniyal dopler cihazı da gündemde olan bir tanı metodudur.

Uyku laboratuarı ve Video-EEG monitorizasyon ünitesi son dönemlerde tanı duyarlılığımızı arttırarak bize yardımcı olan teşhis metodlarıdır.  Uyku laboratuarında uyku apnesi, uykuda bacak hareketleri ve diğer çok çeşitli uyku bozukluklarının tanısı konulmaktadır. Bunun için elektrodlara bağlı olarak hastanede bir gece geçirilmesi gerekmektedir.  Video-EEG monitorizasyon ünitesinde ise bayılması olan hastaların bayılmasının görülerek, eş zamanlı olarak izlenen beyin elektriksel aktivite kaydı ve kalp elektrosu kaydı ile  bayılmayı ortaya çıkaran nedenin tanısı konur. Ayrıca bu ünitede sık epileptik nöbet geçiren hastaların sorunlu beyin bölgesi saptanarak tedavi için çok önemli veriler sağlanır ve cerrahi tedavi alternatifleri araştırılır. 

Test

Form Gönderimi

Tamam

© Mehmet Murat SÜMER 2018 | Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknobay.